Αλλού... Το θέμα ήταν αλλού.... Εκτός πλουραλισμού! Ωραίου ίσως... Μα, όχι ικανού, για αγάπη από την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμαστ...