Σήμερα γιορτάζεται το Halloween....Μια εικόνα από το workshop:"Reflower", που πραγματοποιήθηκε (2015) με αφορμή την Πανευρωπαϊ...