Ο νέος χρόνος έρχεται για να αποσύρει το παλιό.... Ποιό είναι όμως το παλιό; Τι ορίζει κανείς ως παλιό; Όλες οι παλιές στιγμές σαν αντίκε...