"...Σημαντική ανησυχία επίσης δημιουργείται από την συνειδητοποίηση της ελευθερίας μας που, αν και συχνά θεωρούμε ότι είναι ένα ζη...