Σάββατο 12 Μαρτίου 2016. Απόγευμα. Απόγευμα Σαββάτο τριημέρου. Μπαίνεις στο "Κλωστήριον" και η ψυχή σου γεμίζει συναισθήμ...