Ορίζεται ως ο τρόπος που κοιτάς ή η πληροφορία που αποθηκεύεις; Μία φωτογραφία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια επιλογή εικόνας που α...