45'. Άραγε τι μπορεί να γίνει σε 45'; 45' είναι ο χρόνος μία συνεδρίας. Σε αυτό τον χρόνο σύμβουλος και συμβουλευόμενος, &quo...