"Μα αν ο χρόνος ήταν μόνο για μιαν ώρα, κάτι σαν κομήτης, πόσο σκληρό γίνεται τώρα καθώς χανόμαστε μαζί της." Εικόνα από...