"Συναντηθήκαμε παλιά σε μια άλλη ηλικία και να είμαστε πάλι εδώ, ....,  μα όχι από νοσταλγία αλλά μπας και ξαναβρούμε λίγο από το ...