Ναι, αλλά...... "Είναι καλός/η αλλά..." Το "αλλά" στην ζωή μας, σαν το κύμα στην πέτρα..... Σιγά - σιγά τ...