Ένας κήπος στην γειτονιά, με έκανε να σταματήσω από τους γρήγορους ρυθμούς μου, να τον παρατηρήσω και να με ταξιδέψει σε παιδικό παραμύθι......