Ένα όραμα - μια γυναίκα - η φωτιά. Μπορείς να κοιτάς για ώρες το βλέμμα της.... Ένας άνθρωπος που "έβραζε" μέσα του από ΠΙΣΤΗ, όχ...