Στην αρχή της νέας χρονιάς ευχόμαστε (και ελπίζουμε) η νέα χρονιά να είναι καλή ή αν γίνεται και καλύτερη από την προηγούμενη. Στο τέλος , ...