Μια κιμωλία αρκεί για να εκφραστεί ένα παιδί. "Ο μεγάλος ήλιος είσαι εσύ...", μου λέει, "και ο μικρός εγώ"... Και με ...