Το Photoshooting in Psychology , δημιουργήθηκε για τις σκέψεις, που έρχονται από μια εικόνα της καθημερινότητας. Αυτή η εικόνα, που σε κάν...