ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Poster στο 7ο Συνέδριο Συμβουλευτικής Βόλου 
8 - 11 Νοεμβρίου 2018
Θέμα: Εργασιακός ΕκφοβισμόςΆρθρο στην τοπική εφημερίδα Πειραιά 
"ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ"
Θέμα: Μύθοι και αλήθειες για το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού